dijous, 15 de febrer de 2007

La volta als ponts (II)

Hui començaré amb tres ponts que, en certa manera, han deixat de ser-ho. M'explique: aquests darrers anys, el riu Riquer o Barxell ha sofert una gran intervenció al seu pas per Alcoi amb motiu de les obres de canalització, defensa i urbanització per a dotar-lo d'un millor condicionament, i que van finalitzar al març del 2006. Part d'eixes obres va suposar el desmuntar i traslladar tres pontets que, pels seus reduïts arcs, tenien una insuficient secció hidràulica per a una possible avinguda del riu, i que per tant hui els trobem completament fora de context. He de dir, això sí, que al menys s'han preocupat de reconstruir-los i posar una plaqueta que recorda les seues dades principals i assenyala el seu lloc original, ja que el més fàcil hauria sigut desfer-se d'ells, tot i que també pense que, si havien complit la seua funció al llarg de gairebé 200 anys, potser haurien resistit un poc més.

PONT ANTIC DE SANT ROC

També conegut com Pont de Soler, de tots tres dels quals anem a parlar hui és, sens dubte, el més important, perquè formava part d'una de les eixides originals del poble, concretament l'anomenat "Camí Vell de Madrid" o "Camí de les Castelles". Aquest camí començava del Portal de Riquer, recentment restaurat, passava pel pont i pujava per davant de l'Hospital Civil d'Oliver i l'antiga fàbrica "La Mistera", en direcció cap a Banyeres i l'interior peninsular.
El pont fou construït al 1731 en la partida de Tints, tot i que anteriorment deuria haver un altre al mateix lloc, i rebia el nom de Sant Roc per trobar-se prop de l'antiga ermita dedicada a aquest sant, desapareguda quan van ampliar la caserna d'Alçamora, hui centre comercial. Va passar a denominar-se "Antic" quan van construir més amunt el pont que hui té el nom de Sant Roc. El pont, de volta feta amb carreus de pedra i maçoneria irregular per a la resta, estava format per un arc escarser de 14’10 metres de llum, una alçada de 3 metres, una amplària de 5 i una llargària de 16. De tota manera, ja una riuada el va desfer al 1793, essent reconstruït al 1825 amb les mateixes pedres.

El seu emplaçament original estava uns 110 metres més amunt de la seua actual ubicació, on forma part d’un viaducte d’accés a la zona de Correus i que ha rebut el nom de Nou Pont de Soler (supose que Nou Antic Pont de Sant Roc sonava mal):


PONT DE L'HORT DE SANT JORDI

També conegut com Pont dels Tints, data de la segona meitat del segle XVIII, i sorprén que es construïra un pontet de certes dimensions i bona factura per a l'època soles per a donar accés a un hort, on existeix una gruta amb un retaule de taulells de Sant Jordi. Més tard es construirien ací uns tints, "Espí Hermanos", que actualment estan sent rehabilitats per a convertir-los en un Centre de Interpretació Turística.
Fet amb carreus de pedra per a la volta i part del pilar central, i maçoneria irregular per a la resta, el pont estava format per dos arcs de mig punt de 10’30 i 7’20 metres de llum, amb un tallamar entre ells. L'alçada era de 3’80 metres, l'amplària de 3 i la llargària de 23, tot i que patiria alguna reforma quan es van fer els Tints, ja que tindria major tràfic. L'emplaçament original del pont estava exactament on s’ha situat ara el Nou Pont de Soler, del que havem parlat abans.

Actualment se li ha donat un ús de passarel·la per a vianants, prou més avall del lloc original i prop ja del Pont de Cocentaina:


PONT DE PALOMINO

També conegut com Pont de l'Hort de Llàcer o Pont de Pixquera, a l'igual que l'anterior fou construït a la segona meitat del segle XVIII per a donar accés a un hort, però també seria lleugerament modificat quan s'edificaren algunes fàbriques al mateix lloc.
Fet amb carreus de pedra per a la volta i part del pilar central, i maçoneria irregular per a la resta, el pont estava format per dos arcs el·líptics de 8 metres de llum, amb un tallamar entre ells, una alçada de 4’5 metres i una amplària de 2’7 metres. Estava situat com a prolongació del carrer Buidaoli.

Actualment se li ha donat un ús de passarel·la per a vianants, prou més amunt del lloc original i prop ja del Pont de Maria Cristina, donant accés al riu des de l'empresa "Monllor Hermanos":

I fins ací el repàs als tres ponts reconstruïts, demà continuem amb la resta de ponts xicotets.