dissabte, 27 de juny de 2009

Clústers industrials alacantins (IV)


EL TORRÓ DE XIXONA


Tot i que sembla que la producció de torró es donava tant a Xixona com a Alacant, actualment és la primera qui acapara la seua elaboració, mantenint, això sí, les Indicacions Geogràfiques Protegides “Xixona”, per al torró blanet, i “Alacant” per al dur.

Els inicis d’aquesta activitat artesana cal situar-los en època musulmana, i als segles XV i XVI ja apareix documentada en diferents escrits. Amb mel i ametles exclusivament de producció local o dels voltants, al segle XVIII ja trobem torroners per tota la península, exportant també el producte amb els vaixells que atraquen al port d’Alacant. La industrialització d’aquest sector serà tardana, ben entrat el segle XIX, i serà Xixona capdavantera en aquest aspecte, produint amb soles 34 empreses al 1970 el 83’7% del torró nacional, i assolint al 1972 el 100% de les exportacions, principalment cap a Amèrica.


La temporalitat estacional del torró, tot i la seua complementarietat amb la producció gelatera, l’excessiva dependència de les oscilacions als preus de les matèries primeres, l’estancament del mercat i la manca de mà d’obra, van suposar a inicis dels 90 una greu crisi al sector, provocant una reestructuració i l’entrada de capital forà, que han acabat per estabilitzar la situació i mantenir la seua primacia.


2 comentaris:

faloco ha dit...

capital forà pràcticament és inexistent. És curiós, però una de les coses que distingeixen a Xixona és que la majoria d'empreses continuen sent familiars.Una multinacional va comprar El Almendro, i al final ho van haver de vendre

Viper ha dit...

Doncs queda anotat. Gràcies, Faloco.