dilluns, 29 de juny de 2009

Clústers industrials alacantins (VI)


EL MARBRE DEL VINALOPÓ MITJÀ


En aquest cas ens trobem, com havem assenyalat abans, davant un clúster amb un origen eminentment físic, lligat a l’abundància de matèries primeres com són el marbre i el gres per a la construcció. Monòver, El Pinós i La Romana són els municipis més vinculats a la vessant extractiva d’aquesta indústria, mentre que Novelda i Monforte del Cid s’ocupen del seu posterior tractament i transformació, fins al punt que Novelda és, junt amb Macael (Almeria), un dels dos principals centres productors de marbre d’Espanya.


L’origen d’aquesta manufactura el trobem al 1755, quan el marqués de La Romana instal·la la primera fàbrica per serrar i polir el marbre al seu palau, però és sobre tot a partir de mitjan segle XIX quan, degut a l’arribada del ferrocarril, es reprén aquesta activitat amb les noves perspectives de comercialització i de producció. A inicis del segle XX, les serradores de Novelda i Monòver obtenien calcoarenites del Serraval·lià (pedra de tipus bateig o almorquí), i des dels anys 60 l’activitat s’escampa per altres municipis comarcals, aprofitant la major riquesa de les seues pedreres, mentre que Novelda s’especialitza en tallar i polir el marbre fins arribar al seu rang actual, amb quasi 30 empreses dedicades al sector i dirigint-se sobre tot cap al seu ús en la construcció, fet que li ha suposat ser més sensible a les conseqüències de l'actual crisi immobiliària.