dimarts, 30 de juny de 2009

Clústers industrials alacantins (VII)


LES CATIFES DE CREVILLENT


Aquesta manufactura exclusivament localista troba el seu primitiu origen, com succeïx amb la ja tractada del calçat, al treball de l’espart, que es remunta fins i tot a l’època romana, atesa la seua localització a l’anomenat Campus Spartarius. L’artesania d’estores d’espart i jonc s’expandix al segle XVI i sobre tot ja al XVIII, entrant en decadència a finals del XIX, quan progressivament van substituent-se per les de filet.

La industrialització plena comença a donar-se a les primeres dècades del segle XX, quan s’introdueixen telers mecànics de fabricació alemanya reconvertits per a les catifes a partir de la indústria tèxtil de Sabadell, Terrassa i Alcoi. Al 1924 es registra el primer teler jacquard, el que donarà el definitiu impuls a la proliferació d’empreses, en origen familiars, dedicades a l’elaboració de catifes, que ja als anys 60 tindran un creixement imparable fins a convertir Crevillent en el primer productor nacional (al voltant d’un 75% del consum estatal), amb prop del centenar de fàbriques.


També cal assenyalar que a hores d’ara les dificultats del mercat han provocat una progressiva reducció de l’ocupació industrial catifera que plantegen molts interrogants per al futur d’aquesta manufactura.