dimarts, 28 de juliol de 2009

Cinefília (XII)

El tinent Bill Kilgore és també un altre d'eixos que no t'agradaria trobar-te al bàndol contrari: