dimecres, 18 de novembre de 2009

Biblioteca Alcoiana (III)


Títol: Monografía sobre la industria papelera
Autor: Enrique Cerdá Gordo
Any d'edició: 1967
Editor: Papeleras Reunidas S.A., Gráficas Aitana (imp.), Alcoi.
Pàgines: 165
ISBN: ---

Abans que ningú començara els estudis sobre les diferents indústries locals, tan habituals en l'actualitat, aquest treballador paperer ja va crear una obra de referència com la que ens ocupa.
El llibre es divideix en dos parts: una sobre la Història del paper en el món, i l'altra, que més ens interessa, sobre la indústria paperera alcoiana, tot i que com a "alcoiana" l'autor també entén les diverses empreses que es van crear en Banyeres, Cocentaina, Muro, L'Alqueria d'Asnar, L'Orxa i Vilallonga, la majoria de les quals acabaria formant part del conglomerat "Papeleras Reunidas S.A.", editor de l'obra.
Enrique Cerdá ens ofereix una intensa labor d'arxiu que li permet recopilar cronològicament l'evolució de totes les fàbriques i tallers dedicades al sector en aquestes comarques, acompanyant-la de curioses il·lustracions com les filigranes utilitzades, els dissenys de les marques de paper de fumar o, més interessant encara, fotografies d'aquelles grans factories que ens permeten comparar-les amb el que queda hui en dia.
Evidentment, la data d'edició fa que algunes coses hagen quedat desfasades, principalment per la pràctica desaparició en l'actualitat d'aquesta indústria, tot i que el mateix autor va escriure posteriorment altres llibres que es poden considerar una ampliació d'aquest, i que ja comentarem en altra ocasió. També investigacions posteriors han corregit alguna errada, com la ubicació del primer molí paperer d'Alcoi, el Molí Albors, què no és el mateix que actualment està situat a la Rambla Baixa, sinó un altre ubicat aigües amunt del riu Molinar.
Per altra banda, i açò és un poc més greu, he sabut per altres fonts que l'autor es va basar en gran part en els estudis de José Moya Moya, quan encara restaven inèdits, però no ho acredita en cap moment.
De tota manera, continua sent una obra imprescindible de consulta per a tot aquell interessat en aquesta temàtica i, curiosament, encara es fàcil de trobar per Internet a molt bon preu, a més, evidentment, d'existir diversos exemplars de consulta a la Biblioteca Municipal.