dimecres, 16 de desembre de 2009

Biblioteca Alcoiana (IX)


Títol: Costumbrismo alcoyano. Ensayo de un esencialismo comunitario.   
Autor: Jordi Valor i Serra 
Any d'edició: 1973 
Editor: Autoedició, Imprenta Hispania Alcoyana (imp.), Alcoi.   
Pàgines: 108 
ISBN:84-400-6653-8

Aquesta és la primera obra alcoiana no estrictament "històrica" que ressenye, però el costumisme de qualsevol poble no deixa de ser també una imprescindible faceta del seu passat i del seu caràcter.
L'autor, Jordi Valor i Serra, mestre i escriptor alcoià,  es va caracteritzar per ser un dels màxims defensors de la utilització escrita de la nostra llengua en uns temps, la postguerra, en què no era massa fàcil ser-ho. Paradoxalment, aquest llibre està escrit en castellà, però ell mateixa es disculpa en una "justificació idiomàtica" a l'inici, on addueix el seu desig de difusió de l'obra entre els estudiosos del folklore a nivell nacional. En qualsevol cas, tots els poemes i cançonetes recollits ens els oferix en la seua llengua original.
L'obra consisteix en un detallat repàs a tot el calendari festiu alcoià, acompanyat, com deia, per algunes composicions literàries o de la tradició oral relacionades amb cada efemèride. Lògicament, li dedica especial atenció a la Trilogia Festera, i finalitza aproximant-se a costums com la "volta als ponts" o a la tradició teatral i musical del nostre poble.
És curiós veure com alguns costums s'han perdut completament de 30 anys ençà, mentre que d'altres, feliçment, s'han recuperat, com aquell desaparegut "Belén de Guiñol" de la placeta del Fossar que hui trobem millor instal·lat.
En resum, un llibret molt recomanable per a conéixer un poc més les tradicions alcoianes, les "essències comunitàries" a què es referix el subtítol, tot i que la seua limitada edició de 500 exemplars fa que siga difícil trobar-lo a bon preu. De tota manera, i com sempre, hi ha un a la Biblioteca Municipal.