diumenge, 13 de desembre de 2009

Biblioteca Alcoiana (VIII)


Títol: Esborrany de la Cort del Justícia d'Alcoi dels anys 1263-65. Estudi i transcripció.  
Autor: Ricard Bañó i Armiñana 
Any d'edició: 1996 
Editor: Ajuntament d'Alcoi i Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", Gráficas Ciudad (imp.), Alcoi. 
Pàgines: 142 
ISBN:84-89136-10-6

L'any 1994, amb motiu de la commemoració del 150 aniversari de l'atorgament del títol de Ciutat a Alcoi, l'Ajuntament va impulsar una sèrie de llibrets de diferent temàtica local, un dels quals és aquest que tenim al davant. A l'autor, Ricard Bañó, ja el coneixem, però aquesta és una obra que es correspon més amb la seua especialitat de medievalista.
Com el seu nom indica, la major part del llibre és una transcripció de l'esborrany que utilitzaven els escrivans de la Cort del Justícia, una espècie de recull d'actes notarials i judicials que ens permet conéixer diversos plets, topònims, usos i costums dels alcoians d'aquella època, poc després de la fundació de la vila l'any 1256. Però si important és el contingut, també ho és el continent, doncs es tracta del document en paper més antic de tot el País Valencià i, evidentment, del nostre Arxiu Municipal.
Aquest llibre suposa, doncs, una font imprescindible per a tots aquells que vulguen conéixer aquell text, ja que l'original requereix amplis coneixements paleogràfics. A més, la transcripció és literal, en les tres llengües en què es va escriure: llatí, català i aragonés, així que si el que voleu és aproximar-se als fets que es reflectixen, són més recomanables els diversos articles que tant Bañó com Josep Torró han anat escrivint en diverses publicacions i que apareixen citats en les notes i la bibliografia de l'obra que ens ocupa, la qual també compta amb un índex toponímic i onomàstic.
En qualsevol cas, recentment havem conegut una nova edició revisada que, a més, inclou una reproducció facsímil de l'original, però malauradament va dirigida soles a investigadors i no s'ha posat a la venda, tot i que en la Biblioteca es pot consultar. Ací teniu una ressenya d'aquesta edició del 2008.
Pel que fa a la que ens ocupa, tot i editar soles 1.000 exemplars, encara no és massa difícil de trobar, i per descomptat també es pot consultar en diverses biblioteques.