dilluns, 15 de febrer de 2010

Biblioteca Alcoiana (XVIII)


Títol: Guia bibliogràfica de L'Alcoià-Comtat. 
Autors: Francesc X. Blay i Meseguer, Josep Mª Segura i Martí (Coords.) 
Any d'edició: 1994 
Editor: Ajuntament d'Alcoi i Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", Gráficas Ciudad (imp.), Alcoi.  
Pàgines: 541 
ISBN: 84-89136-00-9

Potser l'obra més interessant, de totes les publicades amb motiu de la commemoració del 150 aniversari de l'atorgament del títol de Ciutat a Alcoi, siga aquesta. Es tracta d'un projecte molt ambiciós que consisteix en un índex de totes aquelles publicacions de temàtica comarcal existents, i que va ser realitzat per un gran nombre de col·laboradors vinculats a l'Associació Cultural Alcoià-Comtat i al CAEHA, coordinats per Paco Blay i Josep Mª Segura.
El cos principal, per tant, és la relació alfabètica per autors o per temàtica de totes les obres recollides (el registre arriba fins al 8.448, però hi han molts dobles), tant monografies com articles a diferents mitjans, amb la possibilitat de consultar-les també mitjançant uns índexs temàtics, toponímics i onomàstics per col·lectivitats i per persones.
A aquest conjunt se li afegeixen una sèrie d'útils annexos, com són una relació de jaciments arqueològics (cal matisar: arqueològics fins a l'època medieval, ja que no recull ni de la Moderna ni la Contemporània),  una guia dels arxius existents, amb localització, tipologies i dates, i una relació de publicacions periòdiques, sempre pel que fa a l'àmbit geogràfic d'aquestes dues comarques.
El resultat, com es podeu imaginar, és una obra monumental i imprescindible, molt útil per a qualsevol consulta bibliogràfica (també el tenen molt a mà a la Biblioteca), i que com a únic inconvenient té, com assenyala, que el repertori recollit arriba soles fins a l'any 1988, així que ja no estava actualitzat quan va ser publicada i molt menys ara, més de vint anys després. Seria molt convenient una nova reedició ampliada, tot i la seua lògica dificultat.
Podeu trobar altra ressenya del mateix llibre ací.