dimarts, 12 d’octubre de 2010

Biblioteca Alcoiana (XXVI)

Títol: Historia religiosa de Alcoy
Autor: José Vilaplana Gisbert
Any d'edició: 1892 (1977)
Editor: Francisco Botella (imp.), Alcoi. Ed. facsímil a càrrec de Diputació Provincial, Sucesor de Such, Serra y Cia. (imp.), Alacant.
Pàgines: 526
ISBN: 84-500-2418-8
Aquest és un altre d'eixos clàssics de la historiografia local, ja que, tot i centrar-se exclusivament en l'evolució religiosa d'Alcoi, aquest ha sigut un aspecte que sempre ha estat lligat a la pròpia història de qualsevol poble.
L'autor, el prevere Vilaplana, que després seria el Cronista Oficial de la ciutat, la va presentar a un certamen literari celebrat a les festes de 1890 i, lògicament, va ser premiada. Va ser publicada primer per parts a un periòdic local, i després ja com a llibre en 1892. En qualsevol cas, aquest facsímil es va fer a partir d'una altra edició de 1903 que, inexplicablement, es numerava de la pàgina 198 a la 707.
L'obra presenta un sorprenent rigor historiogràfic, amb notes a peu de pàgina, citacions de les fonts i un detallat índex, soles es troba a faltar una bibliografia compilada (supose que tampoc serien molts els llibres als que va poder accedir en aquella època, sent la majoria un treball d'arxiu).
La informació que ens proporciona és molt valuosa, sobre tot considerant que l'autor tenia accés a arxius com el tristament desaparegut a la Guerra Civil de la parròquia de Santa Maria, que tenia fons des del segle XVI. Evidentment, tot queda condicionat a la seua visió des del punt de vista catòlic i eclesiàstic, però això no li lleva interés. Es fa un repàs des de la mateixa fundació d'Alcoi fins al moment de l'elaboració del llibre, i als capítols més antics és on havem de ser un poc crítics, ja que Vilaplana recull alguns mites existents sobre els primers temps d'Alcoi que després s'han repetit molt en la historiografia local, basant-se en aquesta font. Sort que els il·lustres historiadors que tenim hui en dia ja van posant les coses al seu lloc.
En resum, una obra fonamental de consulta, un poc difícil de trobar, això sí, però com sempre, hi han exemplars disponibles a diverses biblioteques, i a la Central tenen fins i tot un original de 1892.