divendres, 19 de juliol de 2013

Biblioteca Alcoiana (LXI)

Títol: Industrialització al País Valencià (el cas d'Alcoi).
Autor: Rafael Aracil Martí i Màrius Garcia Bonafé
Any d'edició: 1974
Editor: Eliseu Climent, Cosmos (imp.) 
Pàgines: 315
ISBN: 84-400-0907-0

Ja al seu moment vam ressenyar una obra on participaren aquests autors, i que suposava la primera aproximació a l'arqueologia industrial d'Alcoi. Prèviament, els professors Aracil i García Bonafé havien realitzat un magnífic i acurat treball que es pot considerar la pedra fundacional dels estudis seriosos sobre la industrialització alcoiana, i al que hui dedicarem l'anàlisi.
Promotors d'una nova opció historiogràfica més econòmica i interdisciplinària, els autors ja havien avançat alguns detalls d'aquest estudi als treballs presentats al Primer Congrés d'Història del País Valencià, com ja vaig apuntar. Tot i la tradició industrial d'Alcoi, cap historiador li havia dedicat especial atenció a aquest procés, més enllà d'alguns apunts ocasionals, però aquesta obra es convertirà en el referent imprescindible per a qualsevol estudiós del tema.
Rigorosa, ben documentada a base d'esporgar l'Arxiu Municipal, amb notes, gràfics, taules estadístiques, plànols i una ampla bibliografia, pot servir com a exemple de com fer un treball d'investigació, i més tenint en compte els mitjans d'aquell moment, sense Internet ni res paregut.
Els diferents apartats se centren especialment en els segles XVIII i XIX, en el pas d'una indústria domèstica a un sistema fabril, amb especial atenció al tèxtil, el paper i la metal·lúrgia. També hi ha una aproximació a qüestions demogràfiques, però no és la part central del treball.
Com a curiositat, dir que tinc dues edicions diferents de l'obra, fetes pel que sembla el mateix any i amb la mateixa maquetació i nombre de pàgines, però amb títol diferent, ja que la podeu trobar com a "Procés industrial d'Alcoi", publicada pel Banc d'Alacant. També canvia el pròleg, que en l'original és de Joan Fuster i en aquesta de Ferran Sintes.
Com es podeu imaginar, sols es pot trobar al mercat de segona mà, però encara a bons preus. I per descomptat a la biblio teniu exemplars d'una i altra edició.