dimarts, 23 de juliol de 2013

Biblioteca Alcoiana (LXV)

Títol: 150 años de libritos de papel de fumar 
Autor: Enrique Cerdá Gordo 
Any d'edició: 1995 
Editor: Ajuntament d'Alcoi i Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", Gráficas Alcoy (imp.) 
Pàgines: 88 
ISBN: 84-89136-06-8

Continuem amb els llibres de temàtica paperera d'aquest autor, concretament amb el segon que va realitzar, molts anys després d'aquella primerenca monografia, i gràcies a la feliç iniciativa de l'Ajuntament i l'Institut "Juan Gil-Albert" de celebrar el 150 aniversari del títol de "ciutat" per a Alcoi amb una col·lecció de llibres de diversa temàtica local.
Aquest seria el més breu de tots els que es van editar per a l'ocasió, i consisteix bàsicament en una introducció sobre el paper de fumar i els orígens d'aquesta indústria a Alcoi, de la que va ser primer productor nacional, per a continuació llistar tots els tallers i fabricants, així com totes les marques conegudes de producció en aquesta zona (no oblidem que Banyeres fou el segon productor, però amb molins i tallers de capital alcoià). Finalment, s'adjunta a tot color un seguit de reproduccions dels dissenys de molts d'aquests llibrets de paper. 
Es tracta d'una obra certament breu i de poc interès per als que no siguen col·leccionistes, però s'ha de reconéixer l'àrid treball de recopilar tots els tallers i marques conegudes. Hauria quedat un poc més complet, això sí, amb una breu ressenya de la història dels principals fabricants.