dilluns, 29 de juliol de 2013

Biblioteca Alcoiana (LXXI)

Títol: Horas extraordinarias
Autor: Ricardo Canalejas Romà 
Any d'edició: 2005
Editor: Autoedició, Gráficas Alcoy (imp.), Alcoi. 
Pàgines: 264
ISBN: 84-609-5224-X
 
Continuem amb els llibres de Canalejas, concretament amb el tercer que va editar i que va dedicat, fonamentalment, a la indústria alcoiana, però que també abasta altres oficis terciaris.
L'autor s'esforça per realitzar un complet índex, basant-se sempre en la documentació gràfica que ha pogut aconseguir, de gran part de les empreses alcoianes existents al segle XX, amb una breu ressenya del seu fundador i activitat, però també parant atenció als treballadors, els que feien eixes "hores extres" que donen nom al llibre. Les empreses estan dividides per branca d'activitat, dedicant, lògicament, quasi la meitat del llibre al tèxtil, però també trobareu el paper, la metal·lúrgia, les alimentàries, els transports... sempre amb eixe component nostàlgic i sentimental que caracteritza les obres de Canalejas.
Segurament es tracte del llibre amb més contingut de tots els editats per l'autor. De fet, sense deixar de ser un poc superficial, és una bona aproximació a una visió de conjunt de la indústria alcoiana amb noms i cognoms, cosa que de moment ningú s'ha atrevit a fer.
Per descomptat va ser un gran èxit i se'n van publicar, com a mínim, dues edicions. 
Ací teniu altra ressenya.