dissabte, 17 d’agost de 2013

Biblioteca Alcoiana (LXXXVIII)

Títol: Propostes sobre el Molinar. Al voltant de l'herència del XIX.
Autor: Carlos Meri Cucart  
Any d'edició: 1999        
Editor: Sala UNESCO, Alfagràfic (imp.), Alcoi. 
Pàgines: 14 
ISBN: ---

Altra proposta expositiva del Club d'Amics de la UNESCO, plasmada en aquest catàleg, respon a una interessant iniciativa de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València, que proposà com a projectes finals de carrera a alguns alumnes un disseny d'intervenció sobre el Molinar. M'imagine que alguna cosa tindria a veure l'arquitecte Vicente Manuel Vidal qui, recordem, va fer la seua tesi doctoral sobre el tema, tot i que en aquesta ocasió és altre arquitecte, Carlos Meri, el que fa la introducció als tres projectes exposats.
La veritat és que són curioses totes les propostes, unes més elaborades que altres, tot i que, en qualsevol cas, segurament eren massa ambicioses en termes pressupostaris. També he de dir que primen els criteris arquitectònics sobre els històrics, així que cap d'elles m'acaba de convèncer, però no deixen de ser interessants.
En qualsevol cas, com se sol dir, "la casa sin barrer" i el Molinar en progressiva degradació.