dilluns, 12 d’agost de 2013

Biblioteca Alcoiana (LXXXIII)

Títol: La Textil Alcoyana, S.A. Historia de una etapa de la industria textil de Alcoy (1940-1998).     
Autor: Rafael Terol Aznar   
Any d'edició: 2000      
Editor: Agrupación Empresarial Textil Alcoyana, Gráficas Alcoy (imp.), Alcoi.    
Pàgines: 182 
ISBN: 84-922897-8-3

El títol del llibre és prou clarificador del que aneu a trobar-hi: una peculiar etapa de la patronal tèxtil alcoiana, l'antiga Reial Fàbrica de Draps, en què va haver de transformar-se enginyosament en societat mercantil per tal de no ser absorbida pel sindicat vertical franquista, i que va perdurar encara uns quants anys mentre anava cedint competències a la que torna a ser una patronal en tota regla, sense deixar mai la seu tradicional de la "Casa de la Bolla".
L'autor principal del llibre és el ja conegut i desaparegut Rafael Terol, autèntic alma mater de la patronal des del seu càrrec de Secretari durant molts anys, tot i que en aquesta obra, és precís ressenyar-ho, també va contar amb diversos treballadors de l'entitat per a redactar alguns apartats.
Es tracta ni més ni menys que d'una memòria de les diverses actuacions de l'entitat al llarg de quasi seixanta anys, amb especial interés pel que fa al seu origen, després de la col·lectivització de la Guerra Civil, i també per algunes de les seues intervencions fonamentals, com la creació d'un sector propi de regenerats dins del de la llana, les diverses seccions tècniques d'assessorament als associats, els convenis amb els treballadors o altres actuacions d'importància social i econòmica, sempre, evidentment, des d'un punt de vista empresarial.
Interessant en les seues parts més literàries, el llibre en canvi es fa un poc més farragós quan es dedica a analitzar dades o resumir memòries anuals, però també és comprensible la inclusió d'aquestes parts en una obra que pretén reflectir tota una etapa històrica amb detall. Si no m'equivoque, no es va posar a la venda, sinó que es va distribuir entre els associats, però en qualsevol cas el teniu a les biblioteques públiques locals.