dimarts, 13 d’agost de 2013

Biblioteca Alcoiana (LXXXIV)

Títol: Guia provisional d'arquitectura. Alcoi.   
Autor: AA.DD. 
Any d'edició: 1979      
Editor: Col·legi d'Arquitectes d'Alacant, Gráficas Díaz (imp.), Alacant.  
Pàgines: 56 
ISBN: ---

Si no m'equivoque, aquesta publicació fou la pionera pel que fa al registre del patrimoni arquitectònic de la ciutat, anticipant-se a moltes altres que vingueren després. La seua elaboració es degué a un context de conscienciació pel patrimoni, propi de l'empenta cultural que provocà la Transició, en el que participaren entitats com aquest Col·legi d'Arquitectes, a través de la Comissió d'Arxiu Històric.
La guia, com el seu adjectiu de "provisional" indica, no pretén ser massa ambiciosa, i es redueix a seleccionar 93 elements arquitectònics d'Alcoi, amb una fotografia en blanc i negre, el nom del primer propietari i el nom de l'arquitecte, mestre d'obres o enginyer. Com sol ser habitual, se centra en els elements més significatius, la majoria pertanyents al segle que va de 1850 a 1950, però descuida una visió de conjunt que hauria fet més per salvar el centre històric que la mera conservació d'elements individuals, per molt que pocs anys després es declarara tot el casc antic com a "protegit"... i a la vista estan els resultats.
En qualsevol cas, i llevat d'alguna petita errada que he pogut detectar, és evident que es realitzà un treball d'arxiu per a buscar els propietaris i els autors, i a més era la primera volta que es parava atenció a cases particulars burgeses, el que suposa, pel moment en què es va fer, un important testimoni gràfic d'aquella època, i què ens permet apreciar com s'han modificat alguns immobles molt coneguts.
Com a simple curiositat, el que més m'ha cridat l'atenció es com d'empaperada estava la ciutat amb cartells electorals. Per a que es feu una idea, no es respectava ni la façana del Círcol Industrial o de la "Casa del Pavo", cosa hui impensable.
Hui mateixa segurament és impossible de trobar, llevat de a la biblio, per descomptat, on veig que tenia un mapa adjunt que el meu exemplar no conserva.