dilluns, 26 d’agost de 2013

Biblioteca Alcoiana (XCI)

Títol: Origen y desarrollo de la cuenca industrial del río Barchell 
Autor: Gilberto Olcina Lloréns 
Any d'edició: 2006 
Editor: Autoedició, Gráficas Alcoy (imp.), Alcoi. 
Pàgines: 390 
ISBN: 84-609-9101-6

Si del Molinar es va encarregar, al seu moment, un arquitecte, del Barxell-Riquer ho va fer un enginyer, de qui ja havem analitzat una obra seua. M'imagine que les qüestions més tècniques, com els alçats planimètrics, han allunyat tradicionalment als historiadors d'aquests estudis globals. Les carreres humanístiques deurien contemplar una mínima formació en disseny tècnic i gràfic, si és que no ho fan ja.
Aquest és el resum de la seua tesi doctoral, i suposa un complet repàs sobre tots els molins i fàbriques al llarg d'eixa conca, amb nombroses fotografies i planimetries, més un estudi dels processos tèxtils i paperers i de les fonts energia, així com una descripció de l'arquitectura industrial d'alguns exemples seleccionats.
Magníficament editat a tot color (amb els recursos de la immobiliària Carbonell, que presideix, al seu abast), també presenta unes característiques formals correctes, amb notes al peu i una completa bibliografia, a més d'annexos documentals. Tanmateix, en alguns treballets on l'he fet servir he pogut apreciar algunes errades de citació o d'interpretació, això sí, sense massa importància.
Pel que sembla, el mateix autor té en projecte fer un treball paregut per a tota la conca del Molinar, de fet els seus recursos li permeten tindre diversos col·laboradors expurgant els arxius locals (procediment que m'imagine també va fer per al llibre que ens ocupa). Vorem al final en què queda tot això, però sens dubte aquest ha resultat l'estudi de referència per a qualsevol que s'aproxime a la indústria del riu Barxell.