divendres, 30 d’agost de 2013

Biblioteca Alcoiana (XCV)

Títol: Crecimiento urbano de Alcoy en el siglo XIX  
Autor: José Cortés Miralles  
Any d'edició: 1976 
Editor: Ajuntament d'Alcoi, Gráficas Soler (imp.), València.
Pàgines: 280 
ISBN: 84-500-1457-3

Un altre clàssic de la historiografia local és aquesta obra del que fou durant molts anys arquitecte municipal, i que mamprengué després de la seua jubilació.
Basant-se exclusivament en documents de l'Arxiu Municipal, junt amb el seu coneixement de la ciutat després dels anys de professió, l'autor tracta el creixement urbà que tingué Alcoi al llarg del segle XIX, és a dir, quan es conformà la ciutat tal i com la coneixem hui en dia, eixint dels estrets límits del Molinar i el Riquer, a més de dotant-se de les infraestructures que caracteritzen a qualsevol ciutat moderna. A banda de l'urbanisme general, dedica apartats específics als ponts, fortificacions, enllumenat, clavegueram, cementeris, etc. A més, al final hi ha un interessant, i majoritàriament inèdit al seu moment, apèndix gràfic amb molts dels projectes d'aquell moment.
Tot i les mancances pròpies de l'època i de no tenir formació d'historiador, com per exemple no citar amb notes les referències (tot i adjuntar-les al final del llibre), o no utilitzar fonts secundàries per a completar alguns aspectes, com l'hemeroteca, la veritat és que es tracta d'una obra prou completa, i tot un referent durant molts anys pel que fa als estudis sobre l'evolució urbana local, fins que la podríem considerar superada amb els treballs del geògraf Juan Manuel Dávila Linares.
Com deia, tot un clàssic del que encara he vist algun exemplar en llibreries de vell, a banda de trobar-lo a la biblio, per descomptat.