Biblioteca Alcoiana

Com a complement a la magnífica tasca de Judith al seu blog de Bibliografia Alcoiana, ací aniré afegint ressenyes sobre la meua "biblioteca alcoiana" particular, organitzades per temàtiques:

HISTÒRIA
- Generals
- Prehistòria-Edat Antiga 

- Edat Mitjana
- Edat Moderna
- Edat Contemporània - Segle XIX
- Edat Contemporània - Segle XX
- Edat Contemporània - Patrimoni Industrial
ALTRES TRADICIONS